Dự án

TOC

Với mục tiêu giúp phát triển tỉnh nhà, MSN luôn coi trọng những dự án cộng đồng và đã đưa hoạt động cộng đồng thành một phần trong hoạt động của trung tâm. Tiêu chí của MSN là tạo nên cơ hội giúp các bạn học viên và không phải học viên của MSN cùng phát triển một cách toàn diện để có thể tự tin trở thành những công dân toàn cầu của tương lai, do đó các dự án thực tế là nơi để các em vừa có thể trau dồi kĩ năng mềm cho chính mình, vừa góp phần tạo nên những sự thay đổi tích cực cho xã hội.

Các dự án này hoàn toàn PHI LỢI NHUẬN và tách biệt khỏi hoạt động kinh doanh của MSN. Dưới đây là những dự án MSN đã cùng học viên thực hiện:

Tháng 10 – 2017: Sự kiện TEDxYouth@NamHa ENLIGHTEN

Tháng 8 – 2016: Chiến dịch The Orange Campaign