Khoá Pre-IELTS

ĐỐI TƯỢNG
Khoá học dành cho những bạn chưa được làm quen với IELTS. Mục tiêu đầu ra 5.0 – 6.5

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ:

  • Nắm chắc hệ thống kiến thức ngữ pháp nền tảng cần thiết cho kì thi IELTS
  • Sở hữu một khối lượng lớn từ vựng thuộc một số chủ đề hay gặp trong IELTS
  • Biết cách viết câu văn, đoạn văn đúng ngữ pháp với văn phong trang trọng
  • Biết cách viết đoạn văn mô tả/ trình bày ý kiến cá nhân/ so sánh và tương phản / vấn đề và giải pháp/ lợi ích và bất cập, từ đó làm tiền đề để phát triển bài luận IELTS
  • Nắm được chiến lược làm một số dạng đề bài thi nghe, đọc và nói trong IELTS
  • Biết cách phát triển ý khi nói và nói trôi chảy hơn
  • Có kĩ năng đọc hiểu nhanh hơn
  • Tự tin luyện thi IELTS lên cấp bậc cao hơn để thi trong tương lai gần

THỜI LƯỢNG
100 giờ ( 2 giờ x 50 buổi )

register_button_vn